قوانین و مقررات

استفاده از فروشگاه اینترنتی پوپو به معنی توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد.
1) خرید کالا درفروشگاه اینترنتی پوپو بر مبنای قوانین و آئین نامه موجود در تجارت الکترونیک و با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.
2)کاربران هنگام سفارش کالا ملزم می باشند اطلاعات صحیح کامل را در پایگاه درج کنند بدیهی است کاستی یا نادرستی اطلاعات مانع تکمیل درست وبه موقع سفارش خواهد شد.
3)حمل کلیه سفارشات توسط پست انجام میگیرد و هزینه بیمه و پست بر عهده مشتری می باشد.
4)مکان تحویل کالا نشانی است که شما مشتری گرامی در حین ثبت سفارش در وب سایت درج می نمائید این نشانی بر روی کلیه مرسوله  در ج خواهد شد و تغییر نشانی پس از تحویل محموله به پست، به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد.

شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش

  • قبل از ارسال کالا :در صورت انصراف از دریافت کالا پس از تسویه حساب و قبل از ارسال کالا ،کل وجه به حساب بانکی خریدار مسترد خواهد شد.
  • بعد از ارسال کالا :کالای خریداری شده به مدت 3 روز در صورت عدم هرگونه خسارت و استفاده از تاریخ تسلیم کالا حق انصراف داشته وبه محض استفاده، از حق انصراف فروشگاه اینترنتی پوپو بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به شما مستردخواهد کرد و تنها هزینه تحمیل بر مشتری ،هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود(ماده 37 قانون تجارت الکترونیک)

فهرست
Call Now Button